• Club van 50

  Doelstelling
  De doelstelling van de Club van 50 is het mogelijk maken van specifieke verenigingsactiviteiten, projecten of de aanschaf van materialen ten behoeve van zowel de voetbal- als handbalafdeling.

  Samenstelling en besluitvorming
  De Club van 50 wordt gevormd door mensen die SV De Lutte voetbal en handbal een warm hart toe dragen. Deze mensen kunnen leden zijn van SV De Lutte maar kunnen ook van buiten de vereniging komen. Het betreft geen ondernemers. Wanneer ondernemers de vereniging financieel of materieel willen ondersteunen kunnen zij zich hiervoor wenden tot de sponsorcommissie van SV De Lutte. De leden van de Club van 50 betalen jaarlijks een bijdrage van € 50,-. Deze bijdrage wordt per automatische incasso jaarlijks afgeschreven. De namen van de leden zijn zichtbaar op het bord op het sportpark van SV De Lutte.

  De besluitvorming over de besteding van de gelden vindt plaats door een 3-koppige commissie. Aanvragen voor een bijdrage vanuit de Club van 50 kunnen door diverse geledingen binnen de vereniging worden ingediend bij deze commissie. Maar ook de leden van de Club van 50 kunnen ideeën aandragen. Eén keer per jaar beslist deze commissie welke aanvragen zullen worden toegekend. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering zal bekend worden gemaakt welke aanvragen zijn gehonoreerd en met welke bijdrage.

  Criteria
  De activiteiten, projecten of aanschaf van materialen die worden ondersteund door de Club van 50 moeten voldoen aan onderstaande criteria:
  · Voor de aanvraag is geen bedrag begroot binnen de reguliere begroting van SV De Lutte;
  · Toekenning van de aanvraag kan (naar verwachting) rekenen op een breed draagvlak;
  · De aanvraag verbetert de faciliteiten/infrastructuur binnen SV De Lutte.