• Contributie

  Voetbal2022/2023KledingfondsTotaal
  Senioren € 226,- € 18,- € 244,-
  Senioren (alleen trainen) € 119,- € 6,- € 125,-
  Senioren (rustend lid) € 45,-   € 45,-
  Senioren (veteranen) € 10,-   € 10,-
  Club van 50 € 50,-   € 50,-
  JO19 € 157,- € 18,- € 175,-
  JO17 € 119,- € 18,- € 137,-
  JO15 € 119,- € 18,- € 137,-
  JO13 € 104,- € 18,- € 122,-
  JO11 € 104,- € 18,- € 122,-
  JO10 € 104,- € 18,- € 122,-
  JO9 € 104,- € 18,- € 122,-
  Mini's € 104,- € 18,- € 122,-

  Contributie is incl. bondsafdracht.

  Opzeggen lidmaatschap
  Opzeggen lidmaatschap dient te geschieden voor 30 juni van enig jaar. Indien tijdens een seizoen het lidmaatschap wordt opgezegd is de bondsafdracht voor het hele seizoen verschuldigd. De contributie wordt naar rato terugbetaald. Dit geldt ook bij zwangerschap.

  Blessures
  Wanneer je langdurig geblesseerd raakt, moet dit doorgegeven worden aan het secretariaat. Afhankelijk van de duur van de blessure zal er restitutie van contributie plaatsvinden, met dien verstande dat de bondsafdracht altijd verschuldigd is.

  Lid worden
  Nieuwe leden kunnen 6 keer gratis meetrainen alvorens ze lid worden van SV De Lutte. Het eerste jaar wordt de contributie naar evenredigheid berekend, dit buiten de bondsafdracht aan het NHV. Deze dient altijd volledig betaald te worden.

  Studenten
  Wanneer je door studie elders, niet kunt trainen doordeweeks maar wel deelneemt aan de competitie, is de normale contributie verschuldigd.

  Betaling contributie lidmaatschap
  Ieder lid is verplicht de bij zijn of haar lidmaatschap behorende contributie te betalen. De betaling moet plaatsvinden voor afloop van het seizoen, uiterlijk 30 juni. Contributiebetaling vindt plaats op basis van automatische incasso (jaarbasis of per half jaar). Dit is verplicht voor alle leden.

  De inning van de contributie gaat als volgt:

  • bij jaarincasso schrijven wij de contributie in november van uw rekening af;
  • bij halfjaarlijkse incasso schrijven wij de contributie in november en in maart van uw rekening af.

  Vanaf juli 2014 incasseren wij uw contributie met de Europese variant van de Nederlandse incasso: de Euro-incasso. De afschrijving op uw rekeningoverzicht ziet er dan anders uit dan u nu gewend bent.

  U herkent onze incasso aan de volgende gegevens:

  Ons incassant ID is NL58ZZZ400747990000
  Uw machtigingskenmerk: dit is uw relatiecode
  Omschrijving: Contributie SV De Lutte <betreffende periode>