• Tijdens de eerste bijeenkomst van de Club van 50 van SV De Lutte (opgericht in 2020) is er gestemd voor het verfraaien en vergroenen van het terras. Alle leden van de Club van 50 konden ideeën aandragen om de kwaliteit van de club (organisatie en/of accommodatie) te bevorderen of verbeteren. Dat kunnen specifieke verenigingsactiviteiten, projecten of de aanschaf van materialen zijn. Deze verbeteringen komen ten goede aan zowel de voetbal- als handbalafdeling.

     Tijdens de gezellige bijeenkomst op vrijdag 18 november ’22 waren bijna alle leden van de Club van 50 present. De commissie van de Club van 50, bestaande uit Luuk Visschedijk, Hans Vloothuis, Gerben de Cocq, Tim lage Venterink en Lisa Spitshuis, verwelkomden de leden vol enthousiasme. Vervolgens werden vijf ingebrachte ideeën gepresenteerd. Na enige discussie stemden uiteindelijk de meeste leden voor het opknappen van het terras. Dit moet vooral wat gezelliger en groener worden.

  • Nog even specifiek werd de gift van de in 2020 overleden Gerard lage Venterink benoemd. Gerard was jarenlang lid van SV De Lutte, eerst als speler (geruime tijd keeper van SV De Lutte 1) en later als vrijwilliger (25 jaar coördinator inzameling oud papier). De schenking van Gerard komt ten goede aan de jeugdkeepers.  Tussentijds was er nog een interessante presentatie van Marike Bezema, één van de leden van de Club van 50. Marike vertelde over haar dagelijkse bezigheden als commissaris van o.a. Twente Milieu en FC Twente. Met name haar rol bij FC Twente werd uitvoerig belicht, waarmee zij de zaal vol met FC Twente fans uitermate wist te boeien.

     Al met al een zeer geslaagde eerste bijeenkomst van de Club van 50, wat hopelijk zal zorgen voor verdere aanwas van deze club. Het is in ieder geval de bedoeling om eens per twee jaar een soortgelijke bijeenkomst te organiseren, waar er weer kan worden gestemd over nieuwe ideeën.  

    Wilt u ook lid worden van de Club van 50? Dat kan via een email aan clubvan50@svdelutte.nl. U kunt zich natuurlijk ook melden bij één van de leden van de commissie.