• Op vrijdag 1 oktober staat de algemene ledenvergadering van SV De Lutte gepland. We nodigen jullie allen hier van harte voor uit. De vergadering start om 20:30 uur, inloop vanaf 20:00 uur.

    De vergadering kan ook via Teams gevolgd worden. Een week voor de vergadering zal de link die hiervoor nodig is, verstuurd worden naar alle leden. Op deze manier kunnen mogelijk ook ouders van jeugdleden aansluiten. We zullen jullie in deze vergadering, evenals de bijeenkomst van afgelopen juni, meenemen in de actuele ontwikkelingen van de sportclub. De benodigde vaste onderdelen worden dit jaar relatief kort aangestipt. Daarnaast is er meer ruimte voor vragen.

    We hopen jullie te zien op 1 oktober.

    Sportieve groeten van het hoofdbestuur,
    John Meijerink, Bart Bulter, Kristel Olde Scholtenhuis, Linda Nijhuis, Hans Punt, Jeroen Tijhuis, Arjan Arends