• Afgelopen vrijdag 28 oktober vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats in de kantine van SV De Lutte. Circa 60 leden van zowel de handbal- als voetbalafdeling van SV De Lutte luisterden aandachtig naar de woorden van het bestuur.

  Na de opening door (toen nog voorzitter) John Meijerink werd er kort stilgestaan bij de leden die ons afgelopen jaar zijn ontvallen. Daarna bespraken de bestuursleden ieder hun verantwoordelijke afdeling en zag men vooral een club die meegaat mijn zijn tijd. John Meijerink gaf kort de stand van zaken rondom de nieuwe website weer, Hans Punt (voorzitter technische commissie) en Iwan Bult informeerden de aanwezigen over het voetbalbeleidsplan en de resultaten daarvan, Linda Nijhuis (voorzitter handbalcommissie) benadrukte tevreden de groei van de handbalafdeling (met name bij de senioren) en Jeroen Tijhuis (voorzitter jeugdcommissie) lichtte de jeugdafdeling door.

  Arjan Arends besprak de investeringen van de afgelopen periode en kijkt terug op een forse verbetering van ons sportpark. Zo is er onlangs een LED-installatie geplaatst ter vervanging van de oude veldverlichting en zijn er eind 2021 zonnepanelen geplaatst. Dankzij een kavelactie is er een substantieel bedrag opgehaald onder leden, niet-leden en organisaties/bedrijven die SV De Lutte een warm hart toedragen. Met dat bedrag is het gelukt om afgelopen zomer het oude kunstgrasveld te vernieuwen waardoor de club weer toekomstbestendig naar voren kijkt.

  Ook dit jaar werd de Blauwe Krekel weer uitgereikt. De Blauwe Krekel is een onderscheiding voor iemand die zich met hart en ziel heeft ingezet voor onze club. Theo Pünt sr. werd door John Meijerink onderscheiden voor zijn jarenlange betrokkenheid bij SV De Lutte op allerlei mogelijke manieren. Hij heeft zoon en kleinzoons geïnspireerd om (een deel van) zijn taken over te nemen maar is nog regelmatig te vinden langs de velden. Theo is nog lang niet klaar bij SV De Lutte en is zelfs als thuiswerker - geheel naar de huidige tijd - nog steeds van grote waarde.

  Na de pauze nam Bart Bulter de aanwezige leden mee naar de financiële situatie van de club. SV De Lutte is financieel gezond ondanks de eerder genoemde investeringen, maar er zijn ook uitdagingen voor de toekomst. De huidige energieprijzen drukken zwaar op de begroting en de club hoopt nog steeds op een nieuwe sporthal met voldoende faciliteiten voor sportend De Lutte. Het voorstel om de contributie voor zowel handbal als voetbal lichtelijk te verhogen werd met applaus ontvangen. SV De Lutte blijft ondanks deze contributieverhoging nog steeds financieel aantrekkelijk om te sporten in vergelijking met omliggende handbal- en/of voetbalclubs.

 • Kristel Olde Scholtenhuis (links) en John Meijerink (rechts) spelden Theo Pünt sr. de Blauwe Krekel op.
  Kristel Olde Scholtenhuis (links) en John Meijerink (rechts) spelden Theo Pünt sr. de Blauwe Krekel op.
 • Na de pauze werd vervolgens de bestuurswissel aangekaart. John Meijerink (voorzitter), Kristel Olde Scholtenhuis (secretaris) en Bart Bulter (penningmeester) werden bedankt voor hun diensten en met applaus uitgezwaaid. Bijna 9 jaar hebben zij een belangrijke bijdrage geleverd aan SV De Lutte en nu werd het tijd om het stokje over te dragen. Zij verdwijnen echter nog niet volledig van het toneel maar nemen zitting in het bestuur van de Stichting Beheer Sportpark de Stockakker. Daar namen bestuursleden Tonny Schrader, Nico Weda en Ron Bauhuis afscheid en ook zij werden onder luid applaus bedankt voor maar liefst 12 jaar inzet.

  Het nieuwe bestuur bestaat nu uit Lotte ter Horst (secretaris en vice-voorzitter), Cas Benneker (penningmeester), Ruud Hampsink (voorzitter jeugdcommissie), Tijs Wiefferink (algemeen bestuurslid) en de bestuursleden die in het bestuur blijven, te weten Linda Nijhuis (voorzitter handbalcommissie), Hans Punt (voorzitter technische commissie) en Jeroen Tijhuis (algemeen bestuurslid). Om de lasten enigszins te verlichten is besloten om het bestuur uit te breiden naar negen personen, waarbij de rol van onderhoud en beheer gezamenlijk wordt opgepakt door de algemene bestuursleden.

  SV De Lutte blijft zich richten op het verbinden en binden van vrijwilligers. De club kan alleen bestaan door de vele vrijwilligers die zich week in, week uit inzetten voor onze vereniging. Die mensen zijn ontzettend waardevol en daar kunnen we als club alleen maar heel trots op zijn. Samen maken we het mogelijk dat onze +/- 500 leden onder goede omstandigheden kunnen sporten.

 • Het vertrekkende bestuur met v.l.n.r.: Arjan Arends (onderhoud), John Meijerink (voorzitter), Kristel Olde Scholtenhuis (secretaris) en Bart Bulter (penningmeester)
  Het vertrekkende bestuur met v.l.n.r.: Arjan Arends (onderhoud), John Meijerink (voorzitter), Kristel Olde Scholtenhuis (secretaris) en Bart Bulter (penningmeester)
 • Het nieuwe bestuur met v.l.n.r.: Jeroen Tijhuis (algemeen lid), Lotte ter Horst (secretaris), Ruud Hampsink (voorzitter jeugcommissie), Tijs Wiefferink (algemeen lid), Linda Nijhuis (voorzitter handbalcommissie) en Hans Punt (voorzitter technische commissie)
  Het nieuwe bestuur met v.l.n.r.: Jeroen Tijhuis (algemeen lid), Lotte ter Horst (secretaris), Ruud Hampsink (voorzitter jeugcommissie), Tijs Wiefferink (algemeen lid), Linda Nijhuis (voorzitter handbalcommissie) en Hans Punt (voorzitter technische commissie)