• Vertrouwenspersoon

  De vertrouwenscontactpersoon (VCA) is binnen onze vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met Seksuele Intimidatie of ander ongewenst gedrag (zie menu-item “Vereniging” voor de betreffende gedragsregels) en hier met iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over seksuele intimidatie of die over een
  concreet incident een gesprek wil met de sportvereniging. De VCP is er voor kinderen/sporters, ouders van kinderen/sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc.

  Onze huisartsen Dr. Brandenburg en Dr. Elferink zijn deze vertrouwenspersonen. Zij zijn te bereiken via de praktijk. Wanneer er gebeld wordt met de praktijk graag even vermelden dat het gaat om SV De Lutte.

  De praktijk is de hele dag telefonisch bereikbaar. Op de volgende tijden echter uitsluitend voor spoed: - van 10:00 tot 10:30 uur - van 12:30 tot 13:00 uur - van 15:00 tot 16:00 uur door af en toe te pauzeren en tijd.


  Plechelmusstraat 1
  7587 AL  De Lutte
  Tel: 0541-551355  
  E-mail: info@huisartsdelutte.nl